Artwork > Still Life

Lifesize Whitetail 11,500.
Lifesize Whitetail 11,500.
oil on canvas
56 x 80 inches
2021